Selecteer een pagina

Fiscaal voordeel op rolluiken en screens op zonne-energie

5 nov 2022

Naast de meest evidente voordelen van rolluiken en screens (op zonne-energie), zoals bijvoorbeeld het verbeteren van slaapcomfort, het verkoelen van de woning, het verhogen van de privacy en ga zo maar door, kan een investering in rolluiken en screens een fiscaal voordeel voor uw onderneming betekenen.

Het verbeteren van de werkomgeving op een fiscaal duurzame wijze… de utopie voor elke zelfstandige of bedrijfsleider?

Zoals elke Belgische onderneming ten minste jaarlijks bij het verkrijgen van zijn belastingafrekening ondervindt, betaalt een onderneming belasting op de behaalde winst (anders gezegd: de omzet min aftrekbare kosten). België, als een waar belastingland, kent torenhoge belastingen met zelfs oplopende belastingtarieven in de personenbelasting tot wel 50% voor eenmanszaken. Om die reden heeft elke onderneming de hoogste nood om de winst maximaal te verlagen. Zo kan de onderneming haar winst verlagen door de aftrekbare beroepskosten te maximaliseren.

Rolluik modern Besparen Veilig

Echter zal de zelfstandige of bedrijfsleider al snel op de limieten van de fiscale aftrekbaarheid van de beroepskosten botsen. Algemeen, beroepskosten zijn slechts aftrekbaar indien aan volgende voorwaarden cumulatief wordt voldaan:

  • De kosten zijn gemaakt of gedragen om inkomsten te verkrijgen of te behouden (privékosten zijn sowieso uitgesloten);

  • Zij moeten gedaan of gedragen zijn m.b.t. het boekjaar waarvoor de aftrek wordt geclaimd;

  • De echtheid en het bedrag ervan moeten verantwoord worden door middel van bewijsstukken, bvb. een factuur.


    Inderdaad, wanneer u als ondernemer investeert in Roluflex rolluiken en/of screens verbetert u met andere woorden niet enkel de professionele werkomgeving. Ook de kosten m.b.t. investeringen kunnen in aanmerking komen als aftrekbare beroepskost voor directe belastingdoeleinden, indien u voldoet aan de voornoemde voorwaarden. Logischerwijs verlaagt de winst, met een lagere verschuldigde belasting tot gevolg. Een ware Win-Win situatie. 

Nog meer voordelen!

Als kers op de fiscale taart geldt tot 31 december 2022 voor zelfstandigen én kleine- en middelgrote vennootschappen een bijkomende aftrek van 25% op kosten m.b.t. nieuwe investeringen die uitsluitend beroepsmatig worden gebruikt, de zgn. investeringsaftrek. Dit gunstregime houdt in dat kosten m.b.t. nieuwe beroepsmatige investeringen voor 25% in mindering mogen worden genomen van de winst, en dit bovenop de aftrek als aftrekbare beroepskost. Ga daarom zeker na bij uw adviseur/boekhouder of u kans maakt op dit fiscaal gunstregime en bestel uw rolluiken of screens op zonne-energie voor 31 december 2022. Hierdoor kan u een aanzienlijke fiscale besparing doen. 

Het ongelooflijk comfort van rolluiken en screens op zonne-energie gepaard met een besparing op uw belastingen… een utopie?